Praktische informatie

Kosten

Psychotherapie bij Praktijk van Dijk wordt vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts voor een behandeling in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en wanneer ik een contract heb met uw zorgverzekeraar. Voor 2024 heeft de praktijk met een groot aantal zorgverzekeraars een contract: DSW, Zilveren Kruis, OMW Zorg en Zekerheid, ONVZ en ASR. Mocht u aangesloten zijn bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, kan ik rechtstreeks bij hen declareren en u krijgt u alles vergoed.

Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u eerst zelf de rekening en zult u zelf moeten declareren. Er geldt wel een wettelijke bepaalde eigen bijdrage.

Wanneer u een natura polis heeft en ik geen contract heb met uw verzekering, is het ook mogelijk uw rekeningen te declareren, maar is het van belang dat u voordat we van start gaan, uitzoekt hoeveel u dan terugkrijgt.

Een andere manier is de behandeling volledig zelf betalen. U heeft de vrijheid om de therapeut te kiezen die u wilt, heeft minder gedoe met uw verzekeraar en meer privacy. Het tarief is 115 euro per sessie. 

Voor de jeugd gelden sinds de invoering van de jeugdwet in januari 2015 andere financieringsafspraken. Praktijk van Dijk heeft een contract met Holland Rijnland, waardoor hulpverlening aan kinderen onder de 18 volledig wordt vergoed voor behandeling aan kinderen binnen de regio Holland Rijnland. Praktijk van Dijk heeft geen contract met de gemeente Amsterdam. Mocht u uw kind toch willen aanmelden, zult u de behandeling zelf moeten bekostigen.  

Eerste gesprek

Voor het eerste gesprek is het nodig dat u een verwijsbrief van uw huisarts meebrengt. U kunt het format op deze site gebruiken of de huisarts kan er zelf een opstellen. Het is van belang dat er in ieder geval in vermeld wordt dat het gaat om een verwijzing naar de SGGZ en van welke klachten sprake is. Voorts dient de AGB code van de huisarts erbij te staan. Daarnaast verzoek ik u een kopie van zowel uw paspoort als verzekeringsbewijs mee te brengen naar het eerste gesprek. 

Wachttijden

Op dit moment is er een patiëntenstop (29-01-2024). Na de intake is er geen wachttijd voor behandeling. De wachttijden voor basis- en generalistische GGZ verschillen niet van elkaar, evenmin als de wachttijden voor de meeste verzekeraars. Voor actuele wachttijden kunt u ook telefonisch contact opnemen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 

Afzeggen van een afspraak

Wanneer u niet kunt komen en de afspraak niet eerder dan binnen 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, zal de praktijk 50 euro in rekening brengen.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit kwaliteitsstatuut kunt u hier als PDF openen.

Klachtenregelingen

Er bestaat een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen, word ik wettelijk geacht de beroepscode voor psychotherapeuten te volgen. Meer informatie over de WGBO, BIG en WBP kunt u vinden via de site van de LVVP (www.lvvp.info).

Mocht u ontevreden zijn met de door mij verleende zorg, hoop ik in de eerste plaats dat u dat met mij bespreekbaar zult maken. Wanneer dat voor u toch geen oplossing biedt, kunt u zich tot de LVVP wenden voor bemiddelingsmogelijkheden. Een stap verder is het indienen van een klacht. Uw klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.